search
דף הבית     שאילות ותשובות צד    

צוואה הדדית

באופן כללי, צוואה הדדית מתאימה לבני זוג נשואים עם ילדים משותפים או לבני זוג ב"פרק ב'", נישואין שניים או ידועים בציבור, במקרה בו שני בני הזוג מעוניינים להבטיח שבן הזוג הנותר בחיים יירש את בן הזוג הנפטר ורק לאחר פטירת בן הזוג השני, הילדים יירשו את הרכוש הנותר. בצוואה הדדית יבטיחו בני הזוג לעצמם כי ילדיהם לא יוכלו להסתכסך עם בן הזוג הנותר בחיים על חלוקת הרכוש או לאלצו למכור את דירת המגורים בעודו בחיים. צוואה הדדית לא ניתן לשנות ללא ידיעת בן הזוג השני וללא הסכמתו.

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים