search
דף הבית     הסכמים בדיני משפחה    

טיפים להסכם גירושין טוב

 

הסכם גירושין, הוא לרוב הדרך הנעימה והיעילה ביותר לסיים את מערכת הנישואין (קרא עוד "יתרונותיו של הסכם הגירושין").
מה צריך לכלול הסכם גירושין טוב, כיצד הסכם הגירושין אמור להיות מנוסח ועל מה תקפידו טרם החתימה על הסכם: 

כאשר יש לבני הזוג ילדים משותפים קטינים, הסכם גירושין כולל אמור להתייחס לכל אחת מארבעת הסוגיות המרכזיות הבאות:

 

 1. אפוטרופסות, משמורת והסדרי ראייה- בפרק זה, על בני הזוג לקבוע מי יהיה ההורה המשמורן אשר אצלו יתגוררו הילדים ומה יהיו זכויות ההורה הלא משמורן להסדרי ראייה. לחילופין, יכולים בני הזוג להחליט על משמורת משותפת. מאחר וברוב המכריע של המקרים, שני בני הזוג נותרים האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם, ההסכם צריך לקבוע כיצד יקבלו בני הזוג את ההחלטות הנוגעות לילדים לאחר הגירושין: בנוגע לבריאותם, חינוכם, מקום מגוריהם וכיוצ"ב. ההסכם צריך לקבוע הסדרי ראייה מפורטים הכוללים ימים ושעות מדויקים וקבועים, הן בשגרה והן בסופי שבוע, בחופשות ובחגים, וכן המגדירים מי אוסף את הילד ומי מחזיר אותו, מהיכן ייאסף ולאן יוחזר. על מנת למנוע מחלוקות עתידיות, יש לקבוע הסדרי ראייה שכל אחד מהצדדים אכן יוכל לעמוד בהם. בנוסף, בפרק זה ניתן להסכים על המסגרת החינוכית בה יתחנכו הילדים, על אופן הוצאת הילדים מהארץ וכן על כל החלטה אחרת בנוגע לגידול הילדים.
 2.  מזונות הילדים- בפרק זה, על בני הזוג לקבוע את סכום מזונות הילדים הקבוע שישולם, את מועד תשלום המזונות מידי חודש ואת אופן ביצוע התשלום, את תקופת תשלום המזונות ואת אופן הצמדת התשלום. בנוסף על ההסכם להגדיר את ההוצאות החריגות המתווספות לתשלום המזונות הקבוע (כגון: הוצאות רפואיות, הוצאות חינוכיות, חוגים וכד') - כיצד יוחלט לגבי ההוצאות החריגות ואיך יתחלקו הוצאות אלה בין ההורים.
 3. חלוקת רכוש- בפרק זה, על בני הזוג להסדיר את חלוקת הרכוש שצברו במהלך חייהם המשותפים, להגדיר בדיוק ובפירוט את פרטי הרכוש שנצברו ואת אופן חלוקתם. חשוב להתייחס לכל ההיבטים הרכושיים – דירת המגורים המשפחתית- יש להחליט האם למכור אותה כעת או בעתיד, אופן חלוקת התמורה, אופן תשלום המשכנתא וחלוקתו; חשבונות בנק נפרדים ומשותפים וחסכונות; מכוניות; זכויות סוציאליות- יש לקבוע את חלוקת כל הזכויות שנצברו מעבודה ע"י אחד מבני הזוג במהלך החיים המשותפים, כולל מוניטין ונכסי קריירה; עסקים; חובות משותפים ונפרדים; מניות וזכויות אחרות.
 4. סידור הגט- יש לציין בהסכם את הסכמתם המשותפת של בני הזוג להתגרש ואת מחויבותם לפנות לבית הדין הרבני האזורי לצורך הסדרת הגט. בדרך-כלל, בכפוף לסידור הגט, מוותרת האישה בהסכם על כתובתה ומזונותיה. 
   במידה ומדובר בזוג ללא ילדים, או עם ילדים בגירים, הסכם הגירושין   יתייחס לשתי סוגיות בלבד: חלוקת רכוש וסידור הגט.

 

  • הימנעו מלנסח בעצמכם את הסכם הגירושין- אל תתפתו "לחסוך" שירותי עו"ד מומחה בתחום דיני המשפחה במשא ומתן לקראת החתימה על ההסכם ובניסוח הסכם הגירושין עצמו. אל תתפתו להוריד נוסח של הסכם מהאינטרנט. כל הסכם גירושין לגופו! הסכם הגירושין צריך להיות מותאם עבורכם ומה שמתאים לזוג אחד, אינו מתאים לשני!
  • על הסכם הגירושין להיות ברור ומנוסח היטב- הסכם גירושין טוב יהיה מנוסח בשפה בהירה, ברורה ומדויקת מאוד, שאינה מותירה מקום לכוונות סמויות ולפרשנויות שונות. הניסוח צריך להיות אומנם ניסוח משפטי הנעשה ע"י עו"ד מומחה ומיומן, אך כזה שתוכלו להבינו ולהתנהל על-פיו בקלות.
  • על הסכם הגירושין להיות מפורט- לעיתים, טרם החתימה על הסכם שורה על בני הזוג סוג של אופטימיות כאילו: "רק נחתום כבר ונתגרש והכל יסתדר מעצמו". למרות זאת, היזהרו מלהותיר קצוות פתוחים. לדוגמה: אל תסתפקו בהסכמה כללית שההורה הלא משמורן זכאי להסדרי ראייה עם הילדים בכל עת, אלא קבעו ימים ושעות מדויקים ומפורטים. תמיד תוכלו בעתיד לשנות בהסכמה ימים ושעות אלה; קבעו הסדרי ראייה בכל החגים והחופשות ממוסדות הלימוד; החליטו באיזה מועד ישולמו המזונות מידי חודש ובאיזה אמצעי תשלום.
  • הסכם גירושין צופה פני עתיד- הסכם גירושין טוב יסגור היטב את כל הפינות באופן שימנע או לפחות יצמצם למינימום את המחלוקות העתידיות בין בני הזוג החתומים עליו. בעת החתימה על ההסכם, יש דברים שנראים לכם רחוקים, אך בקרוב תצטרכו להתנהל על-פי ההסכם וחשוב להסדיר הכל מראש. לדוגמה: אל תסתפקו בהסכמה כללית כי "הדירה המשותפת תימכר", אלא קבעו את המועד המוסכם המאוחר ביותר למכירה ואת מנגנון המכירה כי דברים עלולים להסתבך; ייתכן כי ילדיכם עדיין תינוקות, בכל זאת, נסו לחשוב על כל הצרכים העתידיים שלהם כדי לקבוע את סכום המזונות ואת ההוצאות החריגות.
  • הקפידו על גילוי נאות ושקיפות פיננסית- על בני הזוג לקיים גילוי נאות במסגרת המשא ומתן לקראת החתימה על הסכם הגירושין. על כל צד לחשוף בפני הצד השני את כל הנכסים והכספים שצבר במהלך הנישואין, על מנת להבטיח שחלוקת הרכוש נעשית בצורה הוגנת ולמנוע תביעות עתידיות. כך לדוגמה, אם תחליטו שלא לחלוק זה עם זה את זכויות הפנסיה שלכם, כפי שהחוק מחייב, הציגו מסמכים רלבנטיים אחד לשני אודות הכספים שצברתם, על מנת שתדעו על מה אתם מוותרים.
  • בדקו כי תנאי הסכם הגירושין אינם נוגדים לחוק, אינם בלתי מוסריים ואינם נוגדים את טובת הקטינים- בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני יסרבו לאשר הסכם גירושין אשר נראה מנוגד לחוק, בלתי מוסרי ו/או פוגע בטובת הקטינים. עו"ד מקצועי יסייע לכם בכך.
  • תשאלו את כל השאלות הרלבנטיות, בדקו והבינו היטב על מה אתם חותמים- אל תהססו ואל תתביישו לשאול את עורך דינכם את כל השאלות הרלבנטיות, טרם החתימה על הסכם הגירושין. חשוב שתעיינו בטיוטת ההסכם מספר פעמים לפני החתימה עליו, תבדקו היטב את נכונות כל הפרטים המצויים בו, תבינו היטב את המשמעות של מה שאתם חותמים עליו ושההסכמה לכל סעיף וסעיף בהסכם תהיה בלב שלם. לאחר אישורו של ההסכם ע"י הערכאה השיפוטית (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני), יהיה קשה מאוד לטעון כנגד תקפות ההסכם ולבטל את ההתחייבויות שלקחתם על עצמכם.
  • השלימו את התהליך- אשרו את הסכם הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני- רק אישור ההסכם ע"י ערכאה שיפוטית מקנה להסכם תוקף של פסק דין, כך שההסכם מחייב משפטית את הצדדים החתומים עליו, והופך אותו לאכיף ככל פסק דין.
שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים