search
דף הבית     גירושין    

בית הדין הרבני

בית הדין הרבני דן בתביעות גירושין: תביעת גירושין בלבד או תביעת גירושין אליה נכרכו העניינים הנלווים לגירושין: מזונות, משמורת ורכוש (מדובר בתביעה אחת).
כמו-כן בית הדין הרבני דן בתביעות לשלום בית שעניינן שלום בית (להבדיל מגירושין). 

 מרוץ הסמכויות

בעניינים הנלווים לגירושין: מזונות ילדים, מזונות אישה, משמורת והסדרי ראייה וחלוקת רכוש, ניתן לדון הן בבית משפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני האזורי, תלוי במרוץ הסמכויות.

בגירושין, קיימת חשיבות רבה לעובדה מי מבני הזוג הקדים ופתח תביעות ראשון. למעט במקרים מיוחדים, ככלל הגשת תביעת גירושין לבית הדין הרבני ע"י אחד מבני הזוג, אליה נכרכו העניינים הנלווים לגירושין: מזונות, משמורת ורכוש, חוסמת את דרכו של בן הזוג השני להגיש תביעות בעניינים הללו לבית המשפט לענייני משפחה. כך, הגשת תביעות בעניינים הללו לבית המשפט לענייני משפחה ע"י בן זוג אחד תחסום את דרכו של בן הזוג השני מלהגיש תביעת גירושין כרוכה לבית הדין הרבני והוא יוכל להגיש תביעת גירושין בלבד. 

כך למעשה, ברוב המכריע של המקרים, בן הזוג שהקדים והגיש תביעות קבע את הערכאה השיפוטית בה יידונו ענייני הגירושין של בני הזוג. מאחר וקיימים הבדלים בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה הן בפרוצדורה- אופן ניהול הדיון, והן במהות- תוכן ההחלטות שמתקבלות בכל אחד מן העניינים, חשוב להיוועץ בעורך-דין מומחה לדיני משפחה ולא להתמהמה. רק עורך-דין מומחה בתחום יכוון אתכם באיזה ערכאה תוכלו להשיג את התוצאות הטובות ביותר עבורכם ובמידת הצורך יפעל ויגיש תביעות בשמכם.

 סידור הגט

לבית הדין הרבני הסמכות הבלעדית לדון בגירושין עצמם, היינו להחליט על מתן הגט. בית המשפט לענייני משפחה אינו יכול לסדר את הגירושין בין בני זוג יהודים.
לכן, טקס סידור הגט יתקיים בבית הדין הרבני בלבד. 
 

 

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים