search

הסכם ממון הוא חוזה בכתב בו מסדירים בני זוג מראש את היחסים הרכושיים ביניהם.
בהסכם ממון קובעים בני הזוג, הלכה למעשה, איזה רכוש הינו רכוש נפרד של כל אחד מהצדדים- יישאר בבעלותו הבלעדית ולא יחולק או יאוזן בין בני הזוג במקרה של פרידה או גירושין, איזה רכוש הינו משותף וכיצד יחולק הרכוש המשותף במקרה של פרידה או גירושין

 באיזה שלב של הקשר הזוגי כדאי לחתום על הסכם ממון

 מומלץ לערוך הסכם ממון טרם הנישואין, אך גם אם לא הספקתם לעשות זאת בין יתר ההכנות לחתונה, או שצצה נסיבה חדשה אף אחרי מספר שנות נישואין (למשל, אחד מבני הזוג עומד לפני רכישה של נכס כלשהו אותו הוא מעוניין לשמור בבעלותו הנפרדת או הנכם עומדים לפני רכישת נכס חדש במשותף וברצונכם להסדיר הבעלות עליו), ניתן לחתום על הסכם ממון בכל שלב במהלך חיי הנישואין.
אם אין בכוונתכם להתחתן בטקס נישואין רשמי ונקשרתם בזוגיות עם בן זוגכם בחיים משותפים, ההסכם המתאים עבורכם הוא הסכם שכותרתו הסכם לחיים משותפים, שמסדיר אף הוא את היחסים הרכושיים בין בני זוג שחיים בקשר זוגי, ללא נישואין.

 חובת אישור הסכם הממון

על מנת שהסכם ממון יהיה תקף עליו להיערך במסמך בכתב שיאושר בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי. כאשר ההסכם נערך טרם הנישואין, ניתן לאשרו גם בפני רושם נישואין או נוטריון. האישור ניתן לאחר שהגורם המאשר מתרשם שבני הזוג ערכו את ההסכם מתוך הסכמה חופשית והבנה של משמעויותיו ותוצאותיו.

 מה צריך לכלול הסכם ממון טוב:

רכוש נפרד- הסכם ממון אמור להגדיר מהו הרכוש הנפרד של כל אחד מבני הזוג שיישאר בבעלותו הבלעדית של אותו צד ולא יחולק או יאוזן במקרה של פרידה או גירושין. לרוב, נקבע בהסכם כי ברכוש הנפרד ובפירותיו, לרבות גלגוליו המאוחרים של אותו רכוש, רשאי כל צד לעשות כל פעולה או עסקה (למשל: מכירה, השכרה וכדומה), על-פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לקבל את אישור בן הזוג השני.
בדרך-כלל "רכוש נפרד" מוגדר כאותו רכוש שהיה כבר בבעלות כל אחד מהצדדים ערב הנישואין ושנצבר על-ידם טרם התקשרו בקשר הזוגי (נכסי נדל"ן, חסכונות, זכויות סוציאליות וכדומה).

רכוש משותף- הסכם ממון אמור להגדיר מהו הרכוש המשותף של בני הזוג, אותו רכוש שיחולק או יאוזן ביניהם במקרה של פרידה או גירושין. לרוב, מדובר ברכוש שנצבר על-ידי כל אחד מבני הזוג במהלך הנישואין, לרבות נכסי מקרקעין, זכויות כספיות, מיטלטלין וכדומה. כמובן, שכל זוג וההסדר הספציפי המתאים עבורו, וגם לגבי רכוש שנצבר במהלך הנישואין, ניתן לסייג ולהוציא נכס מסויים מתחולת השיתוף הרכושי, כגון עסק או נכס מקרקעין מסויים. 

ירושות ומתנות- הסכם ממון אמור להתייחס בנפרד לירושות ומתנות שקיבל כל אחד מבני הזוג, טרם הנישואין ואף במהלך הנישואין. 

ניהול משק הבית המשותף- הסכם ממון אמור לקבוע כיצד יתנהל משק הבית המשותף מבחינת מימון ההוצאות השוטפות, הפקדה לחשבון בנק משותף וכדומה. 

התייחסות נפרדת לזכויות בדירת מגורים, במקרה שבני הזוג מתגוררים בדירת מגורים הנמצאת בבעלות אחד מבני הזוג בלבד- לאור היעדר הסדירות בפסיקת בתי המשפט במקרים שכאלה, כאשר בני הזוג מתגוררים בדירה השייכת לאחד מהם בלבד או להורי אחד מהם, חשוב להסדיר במדויק את חלוקת ההוצאות הקשורות בדירה במהלך החיים המשותפים ואת זכויותיו של בן הזוג השני, שהדירה אינה בבעלותו, במקרה של פרידה או גירושין.

הסכם ממון אמור לכלול התייחסות לגבי אופן הרכישה המשותפת של נכס עתידי. לרוב, מדובר בדירה, שמרבית בני הזוג רוכשים לאחר הנישואין. בני הזוג יקבעו בהסכם האם ברצונם שהנכס יירשם בבעלות משותפת בחלקים שווים או בהתאם למידת ההשקעה היחסית של כל צד בנכס.


חלוקת הרכוש המשותף- הסכם ממון אמור לקבוע את אופן חלוקת הרכוש המשותף. כך למשל, קיים הבדל בין מכירת נכס מקרקעין משותף לבין פירוק שיתוף בעסק או איזון משאבים בזכויות סוציאליות. יש לקבוע בהסכם מנגנון מפורט שיענה על ההבדלים הללו.

חובות- הסכם ממון אמור להתייחס לטיפול בחובות נפרדים של כל אחד מבני הזוג ולחובות משותפים. הסכם ממון נועד להבטיח שבן זוג אחד לא ייצור חובות ללא ידיעתו של בן הזוג השני.

הסדר למקרה של גירושין ומועד איזון המשאבים- הסכם ממון אמור לכלול הסדר למקרה של גירושין, כלומר לקבוע מנגנון שעל-פיו בהינתן הודעה של אחד הצדדים על רצונו לגירושין, ייכנס לתוקפו הסדר חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים בין בני הזוג. יש להחליט על המועד והתנאים בהם ייכנס לתוקף הסדר חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים. לרוב, הסכם ממון נועד להפריד בין מועד חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים לבין מועד הגט עצמו.

מניעת סרבנות גט הדדית- ניתן להוסיף להסכם הממון סעיפים שיוכלו למנוע בעתיד סרבנות גט הדדית, הן מצד הגבר שנותן את הגט והן מצד האישה שמקבלת אותו.

סמכות שיפוט- רצוי לקבוע בהסכם הממון את הערכאה השיפוטית אליה יפנו בני הזוג או מי מהם לגבי נושאים הנוגעים לחלוקת הרכוש ולאיזון המשאבים, במידה ותתעוררנה מחלוקות הנוגעות להסכם, פרשנותו ואכיפתו.

 כיצד הסכם ממון אמור להיות מנוסח ועל מה תקפידו טרם החתימה על הסכם:

הימנעו מלנסח בעצמכם הסכם ממון- אל תתפתו "לחסוך" שירותי עורך-דין מומחה בתחום דיני המשפחה בייעוץ לקראת החתימה על ההסכם ובניסוח הסכם הממון עצמו. אל תתפתו להוריד נוסח של הסכם מהאינטרנט. כל הסכם ממון לגופו! לכל זוג נכסים וזכויות ממוניות שונות וייחודיות. הסכם הממון צריך להיות מותאם עבורכם ומה שמתאים לזוג אחד, אינו מתאים לשני!

על הסכם ממון להיות ברור ומנוסח היטב- הסכם ממון טוב יהיה מנוסח בשפה בהירה, ברורה ומדויקת מאוד, שאינה מותירה מקום לכוונות סמויות ולפרשנויות שונות. הניסוח צריך להיות אומנם ניסוח משפטי הנעשה על-ידי עורך-דין מומחה ומיומן, אך כזה שתוכלו להבינו ולהתנהל על-פיו בקלות.

על הסכם ממון להיות מפורט- יש לכלול בהסכם את כל סוגי הנכסים הכלכליים והזכויות הכספיות השונות שבבעלות כל אחד מהצדדים ולקבוע לגבי כל אחד מהם האם מוגדרים כרכוש נפרד או משותף והאם יחולקו או יאוזנו במקרה של פרידה או גירושין ובאיזה אופן. כך, למשל, במקרה בו בני הזוג מתגוררים בדירה השייכת לאחד מהם בלבד, חשוב לרדת לפרטים לגבי אופן חלוקת ההוצאות ביניהם ואופן ההתחשבנות העתידית במקרה של פרידה.

הסכם ממון צופה פני עתיד- הסכם ממון טוב יסגור היטב את כל הפינות באופן שימנע או לפחות יצמצם למינימום את המחלוקות העתידיות בין בני הזוג החתומים עליו במקרה של פרידה או גירושין. בעת החתימה על ההסכם, יש דברים שנראים לכם רחוקים, ובכל-זאת חשוב להסדיר את היחסים הממוניים מראש דווקא כאשר היחסים הזוגיים תקינים, כדי שבמקרה, חלילה, של פרידה או גירושין, כאשר רמת התקשורת ביניכם בוודאי תפחת, לא תאלצו לנהל מאבקים מיותרים.

תשאלו את כל השאלות הרלבנטיות, בדקו והבינו היטב על מה אתם חותמים- אל תהססו ואל תתביישו לשאול את עורך דינכם את כל השאלות הרלבנטיות, טרם החתימה על הסכם ממון. חשוב שתעיינו בטיוטת ההסכם מספר פעמים לפני החתימה עליו, תבדקו היטב את נכונות כל הפרטים המצויים בו, תבינו היטב את המשמעות של מה שאתם חותמים עליו ושההסכמה לכל סעיף וסעיף בהסכם תהיה בלב שלם. לאחר אישורו של ההסכם, יהיה קשה מאוד לטעון כנגד תקפות ההסכם ולבטל את ההתחייבויות שלקחתם על עצמכם.

השלימו את התהליך- אשרו את הסכם הממון - הסכם ממון יאושר בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (לגבי בני זוג יהודים- הכוונה לבית הדין הרבני). טרם הנישואין, ניתן לאשר הסכם ממון גם בפני רושם נישואין או נוטריון. רק אישור ההסכם מקנה להסכם תוקף משפטי מחייב.

ערכו צוואה- חשוב לדעת כי הסכם ממון אינו תחליף לצוואה. להבהרת ההבדל בין הסכם ממון וצוואה ולעריכת צוואה המתאימה עבורכם, התייעצו עם עורך-דין מומחה בתחום.

 יתרונותיו של הסכם ממון:

נראה כי למרות הגברת המודעות ועלייה בשיעור הזוגות המתגרשים, הסכם ממון עדיין מעורר תחושת אי נוחות אצל חלק מבני זוג העומדים להתחתן.
מניסיוני רב השנים בייעוץ משפטי לבני זוג ובניסוח הסכמי ממון במשרדי הפרטי ובארגון נעמ"ת, ולאור המקרים בהם אני נתקלת מידי יום, אני סבורה שרבים יתרונותיו של הסכם ממון.
חשוב להבין שכאשר מסתייעים בשירותי עורך-דין מומחה בתחום דיני המשפחה ובעל ניסיון רב בניסוח הסכמי ממון, ניתן להפוך את תהליך ניסוח ההסכם והחתימה עליו לנוח ונעים, תוך מציאת פתרונות יצירתיים והוגנים לכל אחד מבני הזוג בנפרד ולשניהם ביחד, שישתקפו בהסכם.

הסכם ממון מונע חששות ודאגות לגבי עתיד הנכסים הכלכליים ואופן חלוקתם במקרה של פרידה או גירושין ומקנה ביטחון וודאות לכל אחד מבני הזוג לגבי זכויותיו העכשוויות והעתידיות ברכוש הנפרד והמשותף. הסכם ממון טוב שסוגר את הקצוות, מונע ספקות בנוגע לנושאים הרכושיים ולפיכך בני הזוג יכולים להמשיך לנהל את חייהם כרגיל, מבלי להיות מוטרדים מעתיד נכסיהם במקרה, חלילה, של פרידה או גירושין.

הסכם ממון מונע מאבקים משפטיים עתידיים לגבי גורל הנכסים הכלכליים והזכויות הכספיות שבבעלות כל אחד מהצדדים או לפחות מפחית מאבקים אלה למינימום, במקרה של פרידה או גירושין. המלחמות על הנושאים הרכושיים הן לרוב הממושכות והיקרות ביותר בגירושין ומונעות פעמים רבות מנקמנות.
הסכם ממון יכול למנוע את המלחמות הרכושיות ולחסוך כסף רב, זמן ואנרגיות נפשיות.

הסכם ממון מונע סחטנות עתידית של אחד מבני הזוג- כאשר חלוקת הרכוש מוסדרת מראש, תוך תיאום ציפיות, יכולת הסחיטה במקרה של פרידה או גירושין פוחתת או אף נמנעת לחלוטין.

הסכם ממון יכול למנוע את "מרוץ הסמכויות" במקרה של גירושין בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני בנושא הרכוש וביתר העניינים הנלווים לגירושין (משמורת, הסדרי ראייה ומזונות) ובכך להבטיח שהגירושין יתבצעו באופן מתון יותר ותוך הסכמות הדדיות.

הסכם ממון מבטיח פתרונות הוגנים עבור שני הצדדים- בייעוץ והכוונה ראויים, ניתן להבטיח במסגרת הסכם ממון הגנה על האינטרסים של שני בני הזוג, תוך מציאת פתרונות יצירתיים וניסוח הסכם מאוזן.

כיום, חשוב להקפיד על הסכמי ממון אף יותר מבעבר, לאור העלייה המשמעותית בשיעור הזוגות המתגרשים. אין לחשוש כאילו הסכם הממון מנבא חלילה מצב של גירושין ביניכם. אם תחיו באושר ואושר שנים רבות עם בן זוגכם, הסכם הממון ממילא יהיה דף נייר שיישאר במגירה ולא יפגום כהוא זה בחייכם המאושרים. לעומת זאת, אם תגיעו למצב של פרידה או גירושין, הסכם ממון יבטיח שתימנעו ממלחמות מיותרות ומכוערות ותוכלו לסיים את התהליך בצורה מתונה.

פערים כלכליים- כיום, לאור העלייה בגיל הנישואין, בני זוג רבים נישאים לאחר שכבר הספיקו לצבור רכוש לא מועט בבעלותם: דירה, חסכונות משמעותיים, זכויות פנסיוניות וקרנות השתלמות בסכומים ניכרים וכדומה. בין אם אחד מבני הזוג צבר רכוש בבעלותו, טרם הנישואין, ובין אם מדובר בשני בני זוג שצברו רכוש, חשוב להסדיר את העניינים הממוניים בהסכם ממון, על-מנת להבטיח וודאות בהווה ובעתיד.

שמירה על רכוש משפחתי- במקרים בהם אחד מבני הזוג קיבל מהוריו או מבני משפחתו במתנה או בירושה סכום כסף משמעותי לרכישת נכס משותף (כגון דירת בני הזוג בעתיד), חשוב להבטיח את חלקו של אותו בן זוג בנכס המשותף, בהתאם להשקעתו היחסית, במקרה של פירוד או גירושין, וזאת ניתן להבטיח באמצעות הסכם ממון.

במקרים של נישואין שניים, "פרק ב'", לרוב, כל אחד מבני הזוג רוצה להבטיח את נכסיו וזכויותיו הכלכליות לטובת ילדיו מנישואין ראשונים והסכם ממון בהחלט יכול להסדיר זאת ולהרגיע את הילדים.

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים