search
דף הבית    

חדשות משפטיות

בית הדין הרבני העניק משמורת לאב למרות חזקת הגיל הרך


בית הדין הרבני האזורי בחיפה העניק בפסק דינו מיום 16.01.2011 משמורת זמנית לאב על שתי בנותיו, שאחת מהן כבת 4. זאת, תוך התייחסות לכך שהפסיקה מנוגדת לחזקת הגיל הרך הקבועה בחוק ולהלכה היהודית, המצדדת אף היא בכלל שילדים מתחת לגיל 6 יגדלו אצל אמם ובכלל ש"בת אצל אמה לעולם". בית הדין התרשם כי טובת הבנות מחייבת את משמורתן אצל האב, זאת גם בהתבסס על חוות דעת פסיכולוגית ותסקירי סעד שהמליצו להעניק את המשמורת לאב לאחר בחינת היכולות ההוריות של שני ההורים. על-כן החליט בית הדין לסטות מהכלל הרגיל ולבחון מחדש את קביעתו כעבור מספר חודשים, אשר במהלכם יעקבו שירותי הרווחה יעקבו אחר תפקודו של האב ואחר מצבה הנפשי של האם ויינתן תסקיר סעד עדכני.

משמורת משותפת היא דרך המלך


השופט סילמן בבית המשפט לענייני משפחה בקריות אשר דן בתביעות משמורת הדדיות של אב ואם על שתי תאומות כבנות 4 קבע ביום 22.08.10 כי לשיטתו, בנסיבות הרגילות, משמורת משותפת היא דרך המלך. עקרונות השוויון בתפקידים ההוריים אשר חלחלו לדיני משפחה בשנים האחרונות, מחייבים התייחסות שוויונית לאב ולאם. בהתקיים תנאים מוקדמים של תקשורת תקינה וקרבה פיזית בין ההורים, על הטוען שאין לאפשר הסדר של משמורת משותפת במקרה ספציפי, מוטל נטל ההוכחה.

כיום קיימת נטייה ברורה בפסיקה לקבוע משמורת משותפת


השופט ויצמן בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא פסק ביום 16.06.11משמורת משותפת של האב והאם על שתי בנות בנות 12 ו-16 תוך קביעה כי "כיום קיימת נטייה ברורה בפסיקת בתי המשפט לקבוע משמורת מושתפת היכן שמתקיימים התנאים המאפשרים זאת".
שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים