search
דף הבית     הסכמים בדיני משפחה    

יתרונותיו של הסכם גירושין

 הסכם גירושין חוסך זמן רב- גם אם הגעה להסכם גירושין כולל תחייב מספר פגישות משא ומתן משותפות עם בן הזוג ופגישה אחת לא תספיק על מנת להגיע להסכמות, הרי שניסוח הסכם גירושין כולל חוסך זמן רב לעומת ניהול הליכים משפטיים בסוגיות הנלוות לגירושין (פרק זמן ארוך שיכול להימשך בין מספר חודשים למספר שנים). באמצעות הסכם תוכלו לחסוך את הזמן שיגזלו לכם ההתרוצצויות, פגישות אצל עוה"ד והמתנה ארוכה בימי הדיון בבית המשפט, שהם מנת חלקו של צד בהליך גירושין.

 הסכם גירושין חוסך כסף רב- בין אם תהיו מיוצגים ע"י עו"ד אחד משותף לצורך ניסוח ההסכם ובין אם כל צד ייקח עו"ד נפרד לצורך המשא ומתן, הרי שברוב המכריע של המקרים, שכר טרחת עו"ד נמוך יותר משמעותית כאשר מדובר בייצוג לצורך משא ומתן וניסוח הסכם לעומת ייצוג בתביעות. כמו-כן תחסכו עלויות של אגרות והוצאות משפט, ימי חופש בגין ניהול ההליכים והתייצבות בבית המשפט, סכומים שאינם מבוטלים.

  הסכם גירושין חוסך אנרגיות נפשיות- מאחר שההליך קצר יותר ולרוב נעשה באווירה נעימה יותר ומחוץ לכותלי הערכאה השיפוטית, מתוך מטרה משותפת של שני בני הזוג להגיע להסכמות, בהשוואה לניהול התיק במסגרת הערכאות השיפוטיות, הרי שלרוב תחסכו אנרגיות וכוחות נפשיים רבים בדרך ההסכמית לעומת ההתשה הצפויה לכם בהליך המשפטי.

  שמירה על יחסים תקינים במהלך תקופת הביניים עד להשגת ההסדר- לרוב, העובדה ששני בני הזוג מצויים בתהליך משותף של הגעה להסכם גירושין כולל, מבטיח תקשורת טובה יותר ויחסים תקינים במהלך תקופת הביניים עד להשגת ההסדר הכולל ואישורו בבית המשפט.

 הסכם גירושין הוגן יותר ומותיר פחות משקעים רגשיים- אומנם גם במסגרת הסכם גירושין, לעיתים, כל צד נדרש לפשרות מסוימות, אך לרוב הסכם יהיה הוגן יותר בעבור שני הצדדים מאשר הכרעה שיפוטית הנתונה בידי גורם חיצוני ונכפית על הצדדים.

 קיום התנאים בהסכם הגירושין- הסדרים בסוגיות הנלוות לגירושין (מזונות, משמורת, רכוש וכו') שהושגו במסגרת הסכם גירושין, לרוב יקוימו בצורה טובה יותר, מאשר הסדרים שנכפו על הצדדים ע"י שופט או דיין במסגרת פסק דין.

 אכיפת ההסכם- יש להשלים את תהליך ההגעה להסכם גירושין ולאשרו בבית המשפט לענייני משפחה ו/או בבית הדין הרבני. הסכם שאושר ע"י הערכאה השיפוטית הוא בעל תוקף של פסק דין וניתן לאכיפה ככל פסק דין. כך למשל ניתן לתבוע את אכיפתם של חיובי המזונות, להם התחייב האב בהסכם הגירושין, במסגרת ההוצאה לפועל וכיוצ"ב.

 עם הפנים לעתיד- ההתנהלות לאחר הגירושין- בדרך כלל כאשר הבסיס להסדרים בגירושין הוא הסכמי, הרי שההתנהלות בין בני הזוג ביישום ההסדרים ובהוצאתם לפועל היא טובה יותר- יעילה, נעשית באווירה חיובית יחסית ומתוך תקשורת פתוחה יותר.

 חשבו על הילדים ועל טובתם- הילדים שתמיד משלמים מחיר רגשי כלשהו בגין הליכי הגירושין בין הוריהם, ניזוקים פחות כאשר הוריהם הגיעו להסכם גירושין במקום להתנצח בבית משפט במלחמה מתישה וגוזלת אנרגיות, לרוב על גבם. ההתנהלות בין ההורים הגרושים ביחס לילדים ולקבלת ההחלטות הנוגעות לילדים טובה יותר כאשר הקשר הסתיים בהסכם.

  שימו לב: למרות שיתרונותיו של הסכם גירושין הנעשה בדרכי שלום הם רבים וברורים לעומת הגשת תביעות, הרי שלאור "מרוץ הסמכויות" הקיים, אם יש לכם חשש כלשהו שבן זוגכם עומד להגיש תביעה, הקדימו אותו והגישו אתם תביעה בערכאה הנכונה עבורכם. כאמור, בכל שלב, גם לאחר הגשת תביעה ו"תפיסת הסמכות" תוכלו לפנות לגיבוש הסכם גירושין. יתרה מכך, פעמים רבות עצם הגשת התביעות מקנה נקודת פתיחה טובה יותר במשא ומתן לצורך גיבוש הסכם גירושין.

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים