search
דף הבית     הסכמים בדיני משפחה    

הסכם לחיים משותפים

הסכם לחיים משותפים מיועד לבני זוג שחיים בזוגיות, ללא נישואין רשמיים, ומסדיר את מכלול הנושאים הכרוכים בקשר הזוגי ביניהם. הסכם לחיים משותפים מתאים הן לבני זוג שמכירים בעצמם כידועים בציבור והן לזוגות שנמצאים בקשר זוגי, מבלי להגדיר עצמם כידועים בציבור.

 תוקפו ואישורו של הסכם לחיים משותפים

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור תקף משפטית באופן מיידי לאחר חתימת הצדדים עליו, ואינו מצריך הליך של אישור כלשהו על-מנת להיות בעל תוקף משפטי. זאת, להבדיל, מהסכם ממון אותו עורכים זוגות נשואים המצריך אישור כדי להיות בעל תוקף משפטי. עם זאת, ניתן לאשר הסכם לחיים משותפים בבית המשפט לענייני משפחה או אצל נוטריון.
הליך האישור בבית המשפט לענייני משפחה הוא חשוב ומומלץ, מאחר ובית המשפט מוודא שבני הזוג הבינו את משמעות ההסכם ואת תוצאותיו, מה שמקנה לו משנה תוקף בעיני בני הזוג עצמם אף ברגעי משבר ביניהם. בנוסף, אישור הסכם לחיים משותפים מאפשר לאכוף את הסעיפים האופרטיביים שבו, בשעת הצורך.
יודגש כי ככל שהסכם לחיים משותפים מתייחס לילדים משותפים של בני הזוג, ענייני משמורת, מזונות וכדומה מחייבים אישור בית משפט לענייני משפחה.

 מה צריך לכלול הסכם לחיים משותפים:

 

הכרה בזוגיות- בני הזוג מצהירים על עצמם כבני זוג שמקיימים חיים משותפים במשק בית משותף החל ממועד מסויים וכשותפים להקמת תא משפחתי משותף. 

ענייני רכוש- דווקא לזוגות שלא נישאו בנישואין רשמיים, עריכת הסכם הינה חשובה ומשמעותית, מאחר ועל זוגות ידועים בציבור לא חל חוק יחסי ממון בין בני זוג וקיימת עמימות באשר להגדרות הרכוש הנפרד והמשותף ולמועד בו מתחיל השיתוף הרכושי בין בני הזוג. 
  • הסכם לחיים משותפים אמור לקבוע מהו הרכוש הנפרד של כל אחד מבני הזוג שיישאר בבעלותו הבלעדית של אותו צד ולא יחולק או יאוזן במקרה של פרידה. לרוב, נקבע בהסכם כי ברכוש הנפרד ובפירותיו, לרבות גלגוליו המאוחרים של אותו רכוש, רשאי כל צד לעשות כל פעולה או עסקה (למשל: מכירה, השכרה וכדומה), על-פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לקבל את אישור בן הזוג השני. בדרך-כלל "רכוש נפרד" מוגדר כאותו רכוש שכל אחד מהצדדים צבר לפני תחילת הקשר הזוגי.
  • הסכם לחיים משותפים אמור לקבוע מהו הרכוש המשותף של בני הזוג, אותו רכוש שיחולק או יאוזן ביניהם במקרה של פרידה. כל זוג יקבע את ההסדר המתאים עבורו. חלק מהזוגות יבחרו לקבוע כי כל הרכוש שייצבר על-ידי אחד מבני הזוג במהלך החיים המשותפים כגון: נכסי מקרקעין, זכויות כספיות, זכויות סוציאליות וכדומה, יהיה רכוש משותף בעוד שחלק מהזוגות יקבעו הפרדה רכושית מוחלטת, כך שגם נכסים שנרכשו במהלך הקשר, יישארו בבעלות אותו בן זוג שרכש אותם.
  • התייחסות נפרדת לירושות ולמתנות שיקבל כל אחד מבני הזוג גם במהלך החיים המשותפים.
  • הסכם לחיים משותפים אמור לכלול התייחסות לגבי אופן הרכישה המשותפת של נכס עתידי. לרוב, מדובר בדירה. בני הזוג יקבעו בהסכם האם ברצונם שהנכס יירשם בבעלות משותפת בחלקים שווים או בהתאם למידת ההשקעה היחסית של כל צד בנכס.
  • חלוקת הרכוש המשותף- הסכם לחיים משותפים אמור לקבוע את אופן חלוקת הרכוש המשותף. כך למשל, קיים הבדל בין מכירת נכס מקרקעין משותף לבין פירוק שיתוף בעסק או איזון משאבים בזכויות סוציאליות. יש לקבוע בהסכם מנגנון מפורט שיענה על ההבדלים הללו.
  • חובות- הסכם לחיים משותפים אמור להתייחס לטיפול בחובות נפרדים של כל אחד מבני הזוג ולחובות משותפים. ההסכם נועד להבטיח שבן זוג אחד לא ייצור חובות ללא ידיעתו של בן הזוג השני.

הסדר למקרה של פרידה ומועד איזון המשאבים- הסכם לחיים משותפים אמור לקבוע מתי ייכנס לתוקפו הסדר חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים בין בני הזוג. יש להחליט על המועד והתנאים בהם ייכנס לתוקף הסדר חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים.

ניהול משק הבית המשותף- הסכם לחיים משותפים אמור לקבוע כיצד יתנהל משק הבית המשותף מבחינת מימון ההוצאות השוטפות. האם יפתחו בני הזוג חשבון בנק משותף ויפקידו אליו, האם חלוקת ההוצאות תהיה בהתאם ליחס ההכנסות וכדומה.

  • התייחסות נפרדת לזכויות בדירת מגורים, במקרה שבני הזוג מתגוררים בדירת מגורים הנמצאת בבעלות אחד מבני הזוג בלבד- לאור היעדר הסדירות בפסיקת בתי המשפט במקרים שכאלה, כאשר בני הזוג מתגוררים בדירה השייכת לאחד מהם בלבד או להורי אחד מהם, חשוב להסדיר במדויק את חלוקת ההוצאות הקשורות בדירה במהלך החיים המשותפים ואת זכויותיו של בן הזוג השני, שהדירה אינה בבעלותו, במקרה של פרידה.

ילדים- ככל שלבני הזוג ילדים משותפים, הם יכולים לקבוע בהסכם את ענייני המשמורת והסדרי הראייה ואת חובת המזונות, הסדרים שייכנסו לתוקפם במידה ובני הזוג ייפרדו, חלילה, בעתיד.
גם אם טרם נולדו לבני הזוג ילדים ובכוונתם להביא לעולם ילדים משותפים, הם יכולים לקבוע בהסכם ביניהם עניינים הנוגעים לגידול וחינוך הילדים, אך פרק זה לא יאושר בבית המשפט לענייני משפחה, טרם נולדו הילדים.

פירוד- קביעת מנגנון בהסכם שיסדיר את נושא הפירוד, תוך פירוט הפעולות בהן יש לנקוט על מנת לסיים את הקשר. למשל: שליחת מכתב רשום לצד השני. בפרק זה ניתן לקבוע כי בני הזוג יפנו לייעוץ זוגי לפני שיחליטו סופית על פרידה וכן על מנגנון של פתרון מחלוקות, בדרך של גישור, טרם פנייה לערכאות משפטיות.

סמכות שיפוט- קביעת הערכאה השיפוטית אליה יפנו בני הזוג או מי מהם, במידה ותתעוררנה מחלוקות הנוגעות להסכם, פרשנותו ואכיפתו.

 כיצד הסכם לחיים משותפים אמור להיות מנוסח ועל מה תקפידו טרם החתימה על הסכם:

הימנעו מלנסח בעצמכם הסכם לחיים משותפים- אל תתפתו "לחסוך" שירותי עורך-דין מומחה בתחום דיני המשפחה בייעוץ לקראת החתימה על הסכם ובניסוח ההסכם עצמו. אל תתפתו להוריד נוסח של הסכם מהאינטרנט. כל הסכם לחיים משותפים לגופו! לכל זוג נכסים וזכויות ממוניות שונות וייחודיות. הסכם לחיים משותפים צריך להיות מותאם עבורכם ומה שמתאים לזוג אחד, אינו מתאים לשני!

על הסכם לחיים משותפים להיות ברור ומנוסח היטב- הסכם טוב יהיה מנוסח בשפה בהירה, ברורה ומדויקת מאוד, שאינה מותירה מקום לכוונות סמויות ולפרשנויות שונות. הניסוח צריך להיות אומנם ניסוח משפטי הנעשה על-ידי עורך-דין מומחה ומיומן, אך כזה שתוכלו להבינו ולהתנהל על-פיו בקלות.

על הסכם לחיים משותפים להיות מפורט- יש לכלול בהסכם את כל סוגי הנכסים הכלכליים והזכויות הכספיות השונות שבבעלות כל אחד מהצדדים ולקבוע לגבי כל אחד מהם האם מוגדרים כרכוש נפרד או משותף והאם יחולקו או יאוזנו במקרה של פרידה ובאיזה אופן. כך, למשל, במקרה בו בני הזוג מתגוררים בדירה השייכת לאחד מהם בלבד, חשוב לרדת לפרטים לגבי אופן חלוקת ההוצאות ביניהם ואופן ההתחשבנות העתידית במקרה של פרידה.

הסכם לחיים משותפים צופה פני עתיד- הסכם טוב יסגור היטב את כל הפינות באופן שימנע או לפחות יצמצם למינימום את המחלוקות העתידיות בין בני הזוג החתומים עליו במקרה של פרידה.

תשאלו את כל השאלות הרלבנטיות, בדקו והבינו היטב על מה אתם חותמים- אל תהססו ואל תתביישו לשאול את עורך דינכם את כל השאלות הרלבנטיות, טרם החתימה על הסכם לחיים משותפים. חשוב שתעיינו בטיוטת ההסכם מספר פעמים לפני החתימה עליו, תבדקו היטב את נכונות כל הפרטים המצויים בו, תבינו היטב את המשמעות של מה שאתם חותמים עליו ושההסכמה לכל סעיף וסעיף בהסכם תהיה בלב שלם.

ערכו צוואה- חשוב לדעת כי הסכם לחיים משותפים אינו תחליף לצוואה. להבהרת ההבדל בין הסכם לחיים משותפים וצוואה ולעריכת צוואה המתאימה עבורכם, התייעצו עם עורך-דין מומחה בתחום.


 יתרונותיו של הסכם לחיים משותפים:

מניסיוני רב השנים בייעוץ משפטי לבני זוג ובניסוח הסכמים לחיים משותפים בארגון נעמ"ת, ולאור המקרים בהם אני נתקלת מידי יום, אני סבורה שרבים יתרונותיו של הסכם לחיים משותפים עבור זוגות החיים בזוגיות ללא נישואין רשמיים.
חשוב להבין שכאשר מסתייעים בשירותי עורך-דין מומחה בתחום דיני המשפחה ובעל ניסיון רב בניסוח הסכמים, ניתן להפוך את תהליך ניסוח ההסכם והחתימה עליו לנוח ונעים, תוך מציאת פתרונות יצירתיים והוגנים לכל אחד מבני הזוג בנפרד ולשניהם ביחד, שישתקפו בהסכם.

עבור בני זוג ידועים בציבור הסכם לחיים משותפים מהווה הוכחה רשמית עבור רשויות שונות הדורשות מבני הזוג אסמכתא לגבי זוגיות במשק בית משותף: ביטוח לאומי, מקומות עבודה לצורך קבלת הטבות לבני זוג ועוד.

הסכם לחיים משותפים מסדיר מראש את כל הנושאים הקשורים בפרידה ובכך מונע מאבקים כואבים עתידיים. בני זוג החיים בזוגיות ללא נישואין רשמיים, אשר יחליטו להיפרד, יוכלו ליישם את ההסכם מבלי לנהל מאבקים משפטיים.

החלק הרכושי שבהסכם לחיים משותפים חשוב מאוד עבור זוגות ידועים בציבור, שלגביהם לא חל חוק יחסי ממון בין בני זוג וקיימת עמימות בנושא הרכוש- מועד תחילת השיתוף הרכושי והגדרות רכוש נפרד ורכוש משותף. לפיכך, החלק הרכושי שבהסכם לחיים משותפים יכול למנוע את המלחמות הרכושיות, שמונעות פעמים רבות מנקמנות, ולחסוך כסף רב, זמן ואנרגיות נפשיות.

הסכם לחיים משותפים מונע חששות לגבי עתיד הנכסים הכלכליים ואופן חלוקתם במקרה של פרידה ומקנה ביטחון וודאות לכל אחד מבני הזוג לגבי זכויותיו העכשוויות והעתידיות ברכוש הנפרד והמשותף. הסכם לחיים משותפים טוב שסוגר את הקצוות, מונע ספקות בנוגע לנושאים הרכושיים ולפיכך בני הזוג יכולים להמשיך לנהל את חייהם כרגיל, מבלי להיות מוטרדים מעתיד נכסיהם במקרה, חלילה, של פרידה.

פערים כלכליים- כיום, בני זוג רבים נקשרים בזוגיות לאחר שכבר הספיקו לצבור רכוש לא מועט בבעלותם: דירה, חסכונות משמעותיים, זכויות פנסיוניות וקרנות השתלמות בסכומים ניכרים וכדומה. בין אם אחד מבני הזוג צבר רכוש בבעלותו, טרם הקשר הזוגי, ובין אם מדובר בשני בני זוג שצברו רכוש, חשוב להסדיר את העניינים הממוניים בהסכם לחיים משותפים, על-מנת להבטיח וודאות בהווה ובעתיד.

במקרה של זוגיות בפרק ב'
לרוב, בני הזוג מבוססים יותר כלכלית וכל אחד מבני הזוג רוצה להבטיח את נכסיו וזכויותיו הכלכליות לטובת ילדיו. הסכם לחיים משותפים בהחלט יכול להסדיר זאת ולהרגיע את הילדים.

שמירה על רכוש משפחתי- במקרים בהם אחד מבני הזוג קיבל מהוריו או מבני משפחתו במתנה או בירושה סכום כסף משמעותי לרכישת נכס משותף (כגון דירת בני הזוג בעתיד), חשוב להבטיח את חלקו של אותו בן זוג בנכס המשותף, בהתאם להשקעתו היחסית, במקרה של פירוד, וזאת ניתן להבטיח באמצעות הסכם לחיים משותפים.

הסכם לחיים משותפים מבטיח פתרונות הוגנים עבור שני הצדדים- בייעוץ והכוונה ראויים, ניתן להבטיח במסגרת הסכם לחיים משותפים הגנה על האינטרסים של שני בני הזוג, תוך מציאת פתרונות יצירתיים וניסוח הסכם מאוזן
.

 הסכם לחיים משותפים לבני זוג מאותו מין

מומלץ לבני זוג מאותו מין לחתום על הסכם לחיים משותפים ולקבוע ביניהם הסדרים הנוגעים לחייהם המשותפים (רכוש, ילדים וכדומה). הסכם לחיים משותפים עבור בני זוג מאותו מין יהווה הוכחה רשמית חשובה על זוגיותם.

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים