search
דף הבית     גירושין    

מזונות אישה

 מי זכאית למזונות אישה

אישה זכאית לקבל מזונות מבעלה, כל עוד בני הזוג נשואים ובהנחה שנישאו כדת משה וישראל.

 מי קובע את מזונות האישה


מזונות אישה הינו נושא הנתון בסמכות מקבילה הן של בית המשפט לענייני משפחה והן של בית הדין הרבני. הערכאה שתדון במזונות אישה תיקבע בהתאם למרוץ הסמכויות.

 מה כוללים מזונות אישה


החיוב במזונות כולל את כל צרכיה של האישה כגון: אוכל, ביגוד והנעלה, מדור, הוצאות אחזקת הבית, צרכים רפואיים, קוסמטיקה ומספרה, תרבות, בילוי וכדומה.
הכלל הינו: "עולה עימו ואינה יורדת": על הבעל לספק את צרכיה של אשתו באותה רמת חיים כפי שהורגלה לחיות עימו במהלך הנישואין.

 מזונות לאישה עובדת - השלמת מזונות

אישה המתפרנסת מחוץ לביתה זכאית אף היא למזונות, אולם יש לבדוק האם ביכולתה לספק את צרכיה ממשכורתה בלבד. אך כך הדבר, הרי שהבעל אינו מחוייב במזונות אשתו שכן "מזונותיה כנגד מעשי ידיה". אם משכורתה החודשית של האישה פחותה מצרכיה, הרי שעל הבעל להשלים את מזונותיה.

  • במקרים מסוימים, עלולה האישה להפסיד את מזונותיה, למשל באם הוכרזה "מורדת ".
  • במקרה בו הבעל מסרב ליתן גט לאשתו, למרות פסק דין של בית הדין הרבני המחייב אותו להתגרש, תוכל האישה לתבוע את מזונותיה, אף אם הינה עובדת ומספקת בעצמה את צרכיה.

 

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים