search
דף הבית     חדשות משפטיות    

משמורת משותפת היא דרך המלך

השופט סילמן בבית המשפט לענייני משפחה בקריות אשר דן בתביעות משמורת הדדיות של אב ואם על שתי תאומות כבנות 4 קבע ביום 22.08.10 כי לשיטתו, בנסיבות הרגילות, משמורת משותפת היא דרך המלך. עקרונות השוויון בתפקידים ההוריים אשר חלחלו לדיני משפחה בשנים האחרונות, מחייבים התייחסות שוויונית לאב ולאם. בהתקיים תנאים מוקדמים של תקשורת תקינה וקרבה פיזית בין ההורים, על הטוען שאין לאפשר הסדר של משמורת משותפת במקרה ספציפי, מוטל נטל ההוכחה.

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים