search
דף הבית     חדשות משפטיות    

בית הדין הרבני העניק משמורת לאב למרות חזקת הגיל הרך

בית הדין הרבני האזורי בחיפה העניק בפסק דינו מיום 16.01.2011 משמורת זמנית לאב על שתי בנותיו, שאחת מהן כבת 4. זאת, תוך התייחסות לכך שהפסיקה מנוגדת לחזקת הגיל הרך הקבועה בחוק ולהלכה היהודית, המצדדת אף היא בכלל שילדים מתחת לגיל 6 יגדלו אצל אמם ובכלל ש"בת אצל אמה לעולם". בית הדין התרשם כי טובת הבנות מחייבת את משמורתן אצל האב, זאת גם בהתבסס על חוות דעת פסיכולוגית ותסקירי סעד שהמליצו להעניק את המשמורת לאב לאחר בחינת היכולות ההוריות של שני ההורים. על-כן החליט בית הדין לסטות מהכלל הרגיל ולבחון מחדש את קביעתו כעבור מספר חודשים, אשר במהלכם יעקבו שירותי הרווחה יעקבו אחר תפקודו של האב ואחר מצבה הנפשי של האם ויינתן תסקיר סעד עדכני.
שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים