search
דף הבית     שאילות ותשובות צד    

מזונות

פסיקת בית המשפט העליון הרחיבה את חובת המזונות על ילד המשרת שירות חובה בצה"ל או שירות לאומי, מאחר שאינו יכול להתפרנס בעצמו. הסכום המשולם הוא 1/3 מהסכום שנקבע לפני שהילד הגיע לגיל 18. אם ההורים נעדרי מסוגלות כלכלית או שהילד עובד ומתפרנס לצד שירותו הצבאי, חובה זו תישלל.

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים