search
דף הבית     שאילות ותשובות צד    

מזונות

במקרה בו האב מחוסר עבודה שלא בגין חוסר מסוגלות ממשית לעבוד, בית המשפט יבדוק את פוטנציאל השתכרותו ולאיזה רמת הכנסה הוא מסוגל להגיע וכן רכוש שיש על שמו על מנת לפסוק את גובה המזונות בהם הוא חב. מבחינת החוק, על האב לעשות כל שביכולתו על מנת להשתכר, לפרנס את ילדיו ולספק להם את צרכיהם ההכרחיים, שהם קודמים לצרכיו שלו. לכן, גם אב שאינו עובד ואינו משתכר, ניתן לחייבו בדמי המזונות המינימאליים לכל הפחות.

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים