search
דף הבית     שאילות ותשובות צד    

הסדרי הראייה

אם גרושתך אכן תעבור לצפון, העניין יחייב את שינוי הסדרי הראייה הקיימים ביניכם כיום, שכן הסדרים אלה לא יהיו ישימים עוד, לפחות בכל הנוגע לאמצע השבוע. סביר להניח שלא תצליח למנוע את המעבר הצפוי לאור זכותה לחופש התנועה וכן כאשר מקור פרנסתה הוא שם. עליך לפנות לבית המשפט בבקשה לשינוי הסדרי הראייה והתאמתם לנסיבות החדשות. מאחר והסדרי הראייה החדשים יגררו הוצאות נסיעה לא מעטות, הרי שיש לקבוע מי נושא בהם וכן לקבוע כיצד אתם מתחלקים בנטל הסעת הילדים, במידה והם אינם בוגרים מספיק על מנת לנסוע בתחבורה ציבורית.

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים