search
דף הבית     שאילות ותשובות צד    

גירושין ללא התדיינויות משפטיות

כאשר המחלוקות בין בני הזוג אינן עמוקות ולא שוררת חשדנות יתרה ביניהם, ניתן בהחלט להסתפק בשירותיו של עו"ד אחד, שמייצג את בני הזוג במשותף לצורך המשא ומתן וניסוח ההסכם. ככל שהתיק יותר מורכב (למשל יש רכוש רב, החלו כבר להתנהל הליכים משפטיים וכיוצ"ב) והפערים בין בני הזוג רבים יותר, מומלץ כי כל אחד מהצדדים יהיה מיוצג בנפרד ע"י עורך דין שינהל את המשא ומתן מטעמו לצורך הגעה להסכם. מן הסתם, כאשר מדובר בעו"ד אחד משותף ובני הזוג חולקים בתשלום שכר טרחתו, הם מפחיתים את הוצאותיהם בגין הליך הגירושין עד למינימום. חשוב לדעת כי גם כאשר עו"ד אחד משותף מנסח עבורכם את ההסכם, בכל שלב בו תרגישו צורך, תוכלו להתייעץ כל אחד עם עו"ד נפרד מטעמו טרם החתימה על ההסכם בנוסחו הסופי.

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים